Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны барилга

2020-09-26
Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны барилга
Захиалагч: БШУЯам
Гүйцэтгэгч: “Тэмээн”ХХК
Зураг төсөв зохиогч: “БА-ББ”ХХК
Гүйцэтгэл: Улсын комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын гүйцээх ажил хийгдэж байна.
2020.09.26
Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР