Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын 100 хүүхдийн ортой дотуур байрны барилга

2020-09-26
Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын 100 хүүхдийн ортой дотуур байрны барилга
Захиалагч:БШУЯам
Гүйцэтгэгч: “Хөх Тэнгэр Хөвсгөл”ХХК
Зураг төсөв зохиогч: “БАББ”ХХК
Гүйцэтгэл :Гадна шугам сүлжээний ажил хийгдэхээр газар шорооны ажил хийгдэж байна. Барилгын гадна, дотор засал агааржуулалтын ажил хийгдэж байна. Мөн дээврийн ажил хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажил 63%
2020.09.26.
Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР