"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА"-ний өдөр 2017.05.10 өдөр Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГазар дээр болно.

2017-05-09

Хөвсгөл аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газрын "ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЖИЛТНЫ ӨДӨР" -ийг угтан зохион байгуулагдаж буй "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА"-ний өдөр 2017.05.10 өдөр Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГазар дээр болох тул иргэд, аж ахуй нэгжүүд өргөнөөр үйлчлүүлнэ үү. 

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР