Хөвсгөл аймгийн Мөрөн 8-р багт МСҮТ-ийн "Ойжуулах анги"-ийн сургуулийн барилга болон хүлэмжний барилга.Олны өтөгт дадлагын байр усалгааны худгийн барилга.

2020-09-10
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн 8-р багт МСҮТ-ийн "Ойжуулах анги"-ийн сургуулийн барилга болон хүлэмжний барилга.Олны өтөгт дадлагын байр усалгааны худгийн барилга.
Захиалагч: МСҮТ
Гүйцэтгэгч: “Грийнресурс” ХХК
Зураг төсөв зохиогч: “Өрнөл проект”ХХК
Явц: Хичээлийн байрны барилга өргийн ажил болон дотор шавардлагын ажил.
Дадлагын байранд дотор заслын ажил хийгдэж байна.
2020.09.10
Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР