Нээлтэй ажлын байр

2019-10-24
Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас 11-н сард болох төрийн албаны ерөнхий шалгалтад дараах орон тоог зарласан байна.
Үүнд: Суурь судалгаа, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн 1, Рашаант сум, Цагаан-Үүр сумдын газрын даамал тус тус 1, хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөв магадлал хариуцсан мэргэжилтэн 1 гэсэн орон тоог зарласан тул тус ажлын байранд орох хүсэлтэй иргэдийн материалыг Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт хүлээн авч байна.
Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР