Чандмань-Өндөр сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2019-10-17

Чандмань-Өндөр сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
Захиаглагч:БСШУСЯам
Зохиогч: Өрх ХХK
Гүйцэтгэгч: Хийц kонстрашин ХХK
Нэг давхарын цутгалт дуусч бетон арчилгааны ажил явагдаж байна.
2019.10.17

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР