Газар эзэмшигч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын анхааралд.

2019-08-16

Аж ахуйн болон үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар газар эзэмшигч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага нь  5 жилд нэг удаа газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааг өөрийн хөрөнгөөр хийлгэдэг болно.  Иймд газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа хийлгээгүй болон 5 жилийн хугацаа дуусгавар болсон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар болон сумдын газрын даамлуудад хүсэлтээ өгч мэдээлэл авна уу. 

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР