Газар эзэмшигч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын анхааралд.

2019-08-16

Өөрийн эзэмшлийн газраа 2 ба түүнээс олон жил зориулалтын дагуу эзэмшээгүй, газрын төлбөр татвараа цаг хугацаанд нь төлөөгүй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад холбогдох хууль журмын дагуу арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Иймд газар эзэмшигч иргэн, аж ахуй байгууллагууд өөрийн эзэмшлийн газартай холбоотой асуудлаар аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар сумдын газрын даамлуудад хандана уу. 

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР