САЙХАН МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИРГЭДЭД УАГ АЛДАЛГҮЙ ТОГТМОЛ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

2019-06-19

Сайхан монгол телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон аймгуудын Газрын харилцаа, барилга хот байгууллагын газрын үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэдэд цаг алдалгүй тогтмол хүргэж байна.

Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР