САЙХАН МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИРГЭДЭД УАГ АЛДАЛГҮЙ ТОГТМОЛ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

2019-06-19

Сайхан монгол телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон аймгуудын Газрын харилцаа, барилга хот байгууллагын газрын үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэдэд цаг алдалгүй тогтмол хүргэж байна.

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР