БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭД ЦАХИМААР МЭДЭЭЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДЛЭЭ.

2019-06-19

http://www.gazar.gov.mn цахим хуудсаар нэвтрэн ороод өөрийн харьяалалын хот /аймаг/, дүүрэг /сум/ сонгоно. 

                                        

                                        

Тухайн газрынхаа нэгж талбарын дугаар, гэрээний дугаарыг  хайлт хийх талбар дээр буулгаж ХАЙХ хэсгийг дарна.
Хайлтын үр харагдах болно. 

http://www.egazar.gov.mn цахим хуудсанд хандаснаар дараах үйлчилгээг авах боломжтой газар өмчлөлийн давхардал шалгах, гэрээний болон регистрийн дугаараар өөрийн өргөдлийн төлөв, явцыг хянах боломжтой болж байна. 

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР