Газар зохион байгуулалт, Геодези, Зураг зүйн салбарын "УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН"

2019-02-16

Газар зохион байгуулалт, Геодези, Зураг зүйн салбарын "УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН" болж зөвлөгөөнд "Газрын тухай хууль" мөн "Хот байгуулалтын тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын тухай хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж хэлтэс, 21 аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын дарга нар оролцож байна.

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР