Aймгийн хэмжээнд 2017 оны үйл ажиллагааны үнэлгээгээр хоёрдугаар байр эзэллээ.

2018-02-07

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын хамт олон аймгийн хэмжээнд 2017 оны үйл ажиллагааны үнэлгээгээр хоёрдугаар байр эзэллээ. 

Санал асуулга

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн байрлуулсан обьектуудыг чөлөөлөх нь зөв.

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР